ıbpyp2.jpgİB PYP (İlk Yıllar Programı) Nedir?
IB (Uluslararası Bakalorya) sisteminin ilk aşaması olan ve 3–12 yaş arasındaki çocuklar için uygulanan İlk Yıllar Programı (PYP — Primary Years Programme), genç öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye önem veren aktif katılımcılar olarak geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri için küresel öneme sahip eğitimler, alan eğitimleri, bilgi-beceri-davranış geliştirme eğitimleri gibi birçok eğitim verilir.
PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnek olarak tasarlanmış bir öğretim programına sahiptir. Öğrencilere, günümüzde ve gelecekte başarılı olmaları için gereken bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylem gibi temel unsurların eğitiminin yer aldığı bir müfredat hazırlanır. Bu eğitimler hem geleneksel alan eğitimleri; matematik, fen, sanat, dil, sosyal bilimler, kişisel-toplumsal-bedensel eğitimler gibi alanları içerirken hem de disiplinler üstü eğitimleri içermektedir. Disiplinler üstü eğitimler içerisinde; kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi, kendimizi düzenleme biçimimiz, gezegeni paylaşmak gibi temalar işlenir. Bunlar dışında da çeşitli projeler, etkinlikler, zirveler, sergiler düzenlenir ve öğrencilerin aktif katılımı sağlanır.
PYP yedi anahtar kavram belirlemiştir:


 • (Anahtar Kavramlar-Kilit Sorular-Tanım)
 • Biçim – Neye benziyor? – Her şeyin gözlemlenebilir, tanımlanabilir, betimlenebilir ve sınıflandırılabilir bilindik özellikleri olan bir şekli olduğu anlayışı.
 • İşlev – Nasıl çalışıyor? – Her şeyin bir amacı, rolü ya da araştırılabilir bir davranış tarzı olduğu anlayışı.
 • Nedensellik (sebep-sonuç) – Neden böyle? – Bir şeylerin kendiliğinden olmadığı anlayışı; devrede nedensellik ilişkileri vardır ve eylemlerin sonuçları olur.
 • Değişim – Nasıl dönüşüyor? – Değişimin, bir durumdan başka bir duruma geçiş süreci olduğu anlayışı. Evrenseldir ve kaçınılmazdır.
 • Bağlantı – Başka şeylerle arasındaki bağlantı nedir? – Herhangi bir öğenin eylemlerinin diğerlerini etkilediği, etkileşimli bir dünyada yaşadığımız anlayışı.
 • Bakış açısı – Bakış açıları nelerdir? – Bilginin farklı görüşlerle yönetildiği, böylece de farklı yorumlara, anlayışlara ve bulgulara neden olduğuna dair olan anlayış; bakış açıları bireysel, gruba özgü, kültürel ya da konuya özgü olabilir.
 • Sorumluluk – Sorumluluklarımız nelerdir? – İnsanların kendi anlayışlarını, inançlarını ve değerlerini temel alarak seçimler yaptıkları ve bunun sonucunda hayata geçirdikleri eylemlerin bir fark yarattığı anlayışı.
IB Öğrencileri


 • ıbpyp.jpgSorgulayıcıdır
 • İletişim kurar
 • Düşünür
 • Risk alır
 • Bilgilidir
 • Prensiplidir
 • Duyarlıdır
 • Açık fikirlidir
 • Dengelidir
 • Dönüşümlü düşünür
 

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım.

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.