Çocuk Ve Sınır
Savunmasız olan ve dünyayı keşfe çıkan çocuğa yolunu bulmasında yardım etmek ebeveynlik görevlerimizdendir. Bu yolculuk sırasında sınır koyma becerisi de cebimizde taşımamız gereken becerilerden biri. Peki nedir bu sınır koymak?
Sınırlara, daha önce hiç gitmediğimiz bir yerdeki yön tabelalarıdır diyebiliriz. Nasıl ki bilmediğimiz bir yerde yön tabelalarına bakarak, nerede durmamız, nerede ilerlememiz, hangi yöne gitmemiz gerektiğini öğreniyorsak çocuklar için de ebeveynlerin koyduğu sınırlar aynı anlama gelmektedir.
Diğer bir yönüyle baktığımızda da, sınırlar aynı zamanda bizim kendimizi güvende hissetmemizi sağlar. Sınırla güvenlik arasında doğru yönde bir ilişki vardır. Evimizle dışarısı arasında sınır olarak bir kapı vardır ve bu kapı bizde güvenlik hissi yaratır. Çünkü o kapının koyduğu sınırdan dolayı tanımadığımız insanların evimize girmesi engellenmiş olur. Bu da bizim evimizde rahatça hareket etmemizi, endişelenmeden uyumamızı sağlar.
Aynı şekilde çocuğa koyduğumuz sınırlar da çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlar. Sınır koyulan çocuk kendini kapsanmış hisseder. Ne yapıp ne yapamayacağının bilgisi olan çocuk daha kendinden emin hareket eder.
Çocuğun görünen yüzü sınırdan hoşlanmaz, yemek yemek istemez, sürekli oyun oynamak ister, ders çalışmak istemez. Ancak doğası gereği sınır almak ister. Sınır koyamayan ebeveynlerin çocuklarını düşündüğümüzde birçoğunun ebeveyne öfkeli olduğunu ve daha agresif davranışlar içinde olduğunu görürüz. Çocuk ebeveynden yeterli sınır alamadığında ebeveynin onu kuşattığını, kapsadığını hissetmediğinden kendisini güvende de hissetmez.
Çocuğumuzu kapsayıp kuşatmak, kendisinin güvende olduğunu hissettirmek, her an sınır koymak değil gereken yerlerde sınır koymak ebeveynlerin sahip olması gereken bir beceridir.
Sınırları doğru koyabilmemiz öncelikle tutarlı ve kararlı olmamızdan geçer. Çocuğa sınır koyduğumuzda sözlerimizle davranışlarımızın birbirini desteklemesi gerekir.
Sınırları doğru bir şekilde ifade etmemiz, çocuğun sınırı ceza olarak algılamaması oldukça önemli bir noktadır. Örneğin; uyumasını istediğimiz çocuğumuza; ‘Hemen şimdi yatağına gitmezsen yarın parka çıkamazsın.’ demek ile ‘Şimdi yatmayı seçersen yarın birlikte parka gitmeyi seçmiş olursun.’ demek oldukça farklı etki bırakacaktır. İlk cümleden sonra çocuğumuzun karşı çıkması oldukça muhtemelken, ikinci cümle sonunda çocuğumuz iş birliğine daha hazır olacaktır.
Doğru sınır koymanın bir diğer önemli noktası, çocuğun seçimlerine saygı duymaktır. Çocuğa seçenek sunup daha sonra o seçeneği es geçip istediğimizi yaptırmaya çalışmak, sözlerimizi davranışlarımızla desteklemediğimiz anlamına gelir ve çocuk için de güven sarsıcıdır.
Sınır koyarken yaptığımız bir başka yanlış da, istediğimiz şeyi çocuğa dolaylı yollarla kabul ettirmektir. Örneğin, televizyon izlemesini istemediğimiz çocuğumuza elektriklerin kesildiğini ya da televizyonun bozulduğunu söylemek sınır değildir. Bunu yaptığımızda aslında çocuğa ‘Seninle baş edecek kadar güçlü değilim’ imajı çizmiş oluruz.
Peki ebeveyn neden sınır koyamaz?
Geçmiş yaşantılarımız bizim sınır koyma becerimizi oldukça etkilemektedir. Eski kuşak anne ve babalarda sınırlar çok katıydı ve cezalar vardı. Özgürlükleri aşırı kısıtlanmış ve ceza almış çocuklar kendi ebeveynliklerinde sınır koymak istemiyorlar.
Bir başka sebep de kimseye sınır koyamayan, hayır diyemeyen ebeveynler. Hayır kelimesi ilk etapta karşıdaki kişide negatif bir duygu oluşturur. Daha sonrasında ise karşıdakine alan açtığımızı fark ederiz. Birine hayır dediğimizde başka çözüm yolları üretmesine olanak sağlamış oluruz. Çocuğumuzu kucağımızda taşımaya hayır dediğimizde yürümesine teşvik etmiş oluruz. Memeye hayır dediğimizde yeni tatlar keşfetmesini sağlarız.  Bakış açımızı bu yöne çevirdiğimizde sanırım hayır demek de daha kolay hale gelecektir.
Özetleyecek olursak; çocuğun kendini kapsanmış ve güvende hissetmesi için sınır koymak gerekir. Sınırın net olması, ebeveynin sınırı uygularken tutarlı ve kararlı olması gerekmektedir. Bir ebeveyn sınır koyamadığını fark ediyorsa sınır koymanın kendisi için ne anlama geldiğini, bu düşüncenin ne kadar işlevsel olup olmadığını kontrol etmesi ve sınırlarla ilgili bakış açısını değiştirmesi etkili olacaktır.
Uzm Psk. Kübra DAĞLAR ARSLAN

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım.

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.