Eyup - Kalbim Bir Kindergarten

More

Kalbim Bir Kindergarten

Kalbim Bir Kindergarten, which is affiliated to the Ministry of National Education, was established by competent people who have been operating for years in their education and training life. Our main goals in the education and training programs at Kalbim Kindergarten are established to support the mental, physical, social and emotional development of children. In our school, IB's Primary Years Program PYP (Primary Years Program), which is based on questioning and research, and GEMS (Great Discoveries in Science and Mathematics Programs), which include effective science and mathematics activities, are implemented.

More

Event Calendar

April 23 National Sovereignty Children's Day

23 Nisan Cuma 2021, Saat: 13:00 My Heart Is A Kindergarten Branch

My Heart Rainbow Party

26 Mart Cuma 2021, Saat: 15:00 My Heart Is A Kindergarten Branch

Pajama Party

26 Şubat Cuma 2021, Saat: 17:00 My Heart Is A Kindergarten Branch

Our Programs

Kalbim Bir Anaokulu

IB PYP Program

Please click for more ...Kalbim Bir Anaokulu

GEMS Program

Please click for more ...Mutlu Veli Görüşleri

We Will Call You For More Information

Please leave your contact information and we will call you at the earliest opportunity.

For a bright future, contact Kalbim Bir Kindergarten

Shares from a Kindergarten in Kalbim Bir

Çocuk İçin Oyunun Önemi

Çocuk İçin Oyunun Önemi

Read more
Benim Sorumluluklarım Var Etkinliği

Benim Sorumluluklarım Var Etkinliği

Read more
Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumu

Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumu

Read more

Would you like to join us?

Please click the application form to apply for a job at Kalbim Bir

Sending...

Let Us Call You

Please leave your contact information and we will call you at the earliest opportunity..

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.