Örnek Bir Günümüz

GÜNLÜK AKIŞ

SAAT

PRE-K

K1

K2

K3

07.30 – 09.00

Okula Geliş

Okula Geliş

Okula Geliş

Okula Geliş

09.00 – 09.15

Kahvaltı

Kahvaltı

Sabah Sporu

Sabah Sporu

09.15 – 09.30

Kitap Okuma / Mini Program

Kitap Okuma / Mini Program

09.30 – 09.45

Sabah Sporu

Sabah Sporu

Kahvaltı

Kahvaltı

09.45 – 10.00

Kitap Okuma / Mini Program

Kitap Okuma / Mini Program

10.00 – 10.15

Sabah Buluşması (Takvim / Hava Durumu / Bugün Nasıl Hissediyorum?)

Sabah Buluşması (Takvim / Hava Durumu / Bugün Nasıl Hissediyorum?)

Sabah Buluşması (Takvim / Hava Durumu / Bugün Nasıl Hissediyorum?)

Sabah Buluşması (Takvim / Hava Durumu / Bugün Nasıl Hissediyorum?)

10.15 – 10.45

Sanatsal Çalışma

Sanatsal Çalışma

Sanatsal Çalışma

Sanatsal Çalışma

10.45 – 11.15

Bahçe Etkinliği / Oyun Zamanı

Satranç / Yapboz

Kavram / Renk / Sayı / Şekil

Kitap Çalışması (Bilişsel-Çizgi-Sayı-Kavram)

11.15 – 11.45

Kavram / Renk / Sayı / Şekil

Kavram / Renk / Sayı / Şekil

Kitap Çalışması (Bilişsel-Çizgi-Sayı-Kavram)

Satranç / Yapboz

11.45 – 12.00

Müzik ve Ritim

Müzik ve Ritim

Satranç / Yapboz

Kavram / Renk / Sayı / Şekil

12.00 – 12.15

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

12.15 – 12.30

Müzik ve Ritim

Müzik ve Ritim

12.30 – 12.45

Serbest Oyun

Beyin Fırtınası / Araştırma

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

12.45 – 13.00

İngilizce

13.00 – 13.15

Uyku Vakti

Bahçe Etkinliği / Oyun Zamanı

Beyin Fırtınası / Araştırma

13.15 – 13.30

Büyük- Küçük Grup Zamanı

Büyük- Küçük Grup Zamanı

13.30 – 13.45

İngilizce

13.45 – 14.00

Bahçe Etkinliği / Oyun Zamanı

14.00 – 14.15

Beyin Fırtınası / Araştırma

İngilizce

14.15- 14.30

Grup Oyunu / Masal Drama

Büyük- Küçük Grup Zamanı

14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

Öğretmenimden Masallar

Öğretmenimden Masallar

15.00 – 15.30

İkindi Kahvaltısı

İkindi Kahvaltısı

Grup Oyunu / Masal Drama

Grup Oyunu / Masal Drama

15.30 – 16.00

Atölye Çalışması

Atölye Çalışması

İkindi Kahvaltısı

İkindi Kahvaltısı

16.00 – 16.15

Satranç / Yapboz

Kavram / Renk / Sayı / Şekil Oyunu

Öğretmenimden Masallar

Bahçe Etkinliği / Oyun Zamanı

16.15 – 16.30

Müzik

16.30 – 17.00

Grup Oyunu / Masal Drama

Sensory Play

Deney

Matematik

17.00 – 17.30

Kavram / Renk / Sayı / Şekil Oyunu

Köşelerde Serbest Oyun

Köşelerde Serbest Oyun

Köşelerde Serbest Oyun

17.30 – 18.00

Günün Sohbeti / Eve Dönüş

Günün Sohbeti / Eve Dönüş

Günün Sohbeti / Eve Dönüş

Günün Sohbeti / Eve Dönüş

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım.

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.