ÇOCUK VE MAHREMİYET
Mahremiyetin sözlük anlamına baktığımızda “gizlilik” anlamına geldiğini görürüz. Arapça “mahrem” kökünden gelir ve “saklanacak şey” olarak açıklanır. Genel itibari ile yeterli görünse de mahremiyet çok daha kapsamlı bir kelimedir ve “saklanacak şey” dediğimiz sadece cinsel organların görülmesi ile sınırlı değildir. İzgi’nin makalesinde Rachels’dan aktarılarak mahremiyet hakkında “sadece saklanacak şeyi ifade etmek için değil, yaşam niteliğini artırmak için bir gereksinim, kendini gerçekleştirme, özerkliğini koruma yollarından biri olarak ele alınmalıdır. Sonuç olarak mahremiyet, toplumdan soyutlanma değil, ben ile öteki sınırının belirlenmesi, kontrol edilmesi olarak özetlenebilir.” ifadelerine yer verilmektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere mahremiyet eğitimi sadece cinsel eğitimle sınırlı değildir. Kişinin kendinin ve başkalarının özel alanları olduğunun farkında olması, sosyal hayatın içinde bu alanları koruması, başkalarına saygılı olması ve kendisi ile diğer kişiler arasına sınır koyması gerektiğinin bilincinde olunmasını da içermektedir.
Medyadan özellikle çocuklar ile ilgili duyduğumuz artan istismar vakalarının günümüzde anne babaları oldukça kaygılandırdığını ve çocuklarını koruma içgüdüsü ile mahremiyet eğitimlerinin arttığını görmekteyiz. Ancak mahremiyet eğitiminin temelinde öncelikle duyguları tanıma ve ifade etme, kişilerin haklarına saygı yatmaktadır. Bu, mahremiyet eğitiminden önce çocuklarımıza öğretmemiz gereken arka plandaki en önemli bilgidir.
Kendi sınırlarına saygı duyulan çocuk başkalarının sınırlarına saygı duymayı öğrenecektir. Bebeklikten itibaren çocuğa saygı göstermemiz ebeveynlik görevimizdir.
Çocuğun konuşmak ve öpmek istemediği kişiler olduğunda isteği dışında karşısındakini öpmeye ve konuşmaya zorlamak çocuğa saygı duymamakla birlikte istismarın da yolunu açmaktadır. Yetişkinlerin onu isteği dışında öpmesinin ebeveynleri tarafından normal karşılandığını gören çocuk için karşı karşıya kaldığı istismar durumunu ayırt etmek oldukça güçtür.
Bir bebeğin altının başkalarının yanında değiştirilmemesinin bebeğe saygı duymak olduğunu düşünmüş müydünüz? Gittiğiniz bir hastane odasında kalabalık bir muayene odasında tamamen kıyafetlerinizin çıkarılmasının istendiğini düşünün. Mutlaka tepki verirdiniz değil mi? Peki aynı şeyi biz neden çocuklarımıza yapalım? Kendilerini ifade edemeyişleri biz yetişkinlere isteklerimizi dayatma hakkı vermemeli. Önceliğimiz onları korumak ve birey olarak haklarını savunmak olmalı.
Aynı şekilde toplumumuzda cinsel organlara isim takılması, özellikle erkek çocukların cinsel organlarının başkalarına gösterilmesinin istenmesi gibi durumlar maalesef karşılaştığımız şeylerdir. Çocuklarımızdan bu tarz isteklerde bulunup daha sonra da özel bölgelerini korumasını öğretmeye çalışmak onlar için büyük çelişkidir.
Tuvaletteki çocuklara kapılarını kapatmaları gerektiğini anlatmak, odalarının kapısı kapalıysa izin isteyerek girmek çocuğun özel alan algısını geliştirecektir.
Çocuklara karşı kendi davranış ve sözlerimizi gözden geçirdikten sonra özel bölgeleri çocuğa öğretebiliriz. Özel bölgelerine kimsenin dokunamayacağı ve kendisinin de başkalarının özel bölgesine dokunmaması gerektiği öğretilmelidir. Mümkünse çocuğun tuvalet sonrası temizliğini belli bir kişinin yapması, özel durumlarda ise çocuktan izin alınması önemlidir. 5 yaş ve sonrasında ise kendi temizliğini yapması için teşvik edilmelidir.
Bir diğer önemli nokta da sırlardır. Aile içerisinde çok fazla “Ailede olan ailede kalır. Kimseye söylememelisin.” uyarıları ile büyümüş çocuk, başkaları tarafından gelen bu tarz uyarıları da önemseyecektir. O nedenle çocuğa her şeyi annesi ile paylaşabileceği bilgisinin verilmesi oldukça önemlidir. Çocuğun günlük yaşam içinde anlattıklarını eleştirmemek, yaşadıklarını paylaşmasını kolaylaştıracaktır.
Özetle mahremiyet eğitimi dediğimiz şey çocuğun özeline saygı duymak, onu birey olarak kabul etmek ve onun da başkalarına karşı aynı hassasiyeti göstermesini sağlamak için çabalamak, örnek olmak demektir. Kendisinin ve başkalarının özel alanlarını bilen ve saygı duyan çocuğun kişilik gelişimi de şekillenecek ve kendini hangi durumlarda koruması gerektiğini ayırt etmesi kolaylaşacaktır.
 
Uzm. Psk. Kübra DAĞLAR ARSLAN

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım.

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.