Çocuk İçin Oyunun Önemi
İlk iletişim aracımız oyundur. Dünya’nın her yerinde insan yavrusunun ilk iletişim aracı oyundur. Henüz kelimelerimiz yokken ihtiyaçlarımızı anlatmak için bir dil oluştururuz. Bu dilin anlaşılması için de oldukça ısrarcı oluruz. Bir çocuk olarak kendi dünyamızı inşa ederiz, tüm arzu ve ihtiyaçlarımızı bu iletişim aracılığıyla ortaya koyarız. Oyuncaklar kelimelerimiz, oyun ise dilimiz olur. Oyun ve oyuncaklarla anlamlı bir ilişki kurarız. Birer oyuncu oluruz ve oyunda yaşamın kendisini deneyimleyip dururuz.  Bu yolla öğrenir, öğrendiklerimizi pekiştirir, kendimizi ifade ederiz ve daha birçok şeyi de bu yolla deneyimleriz.
Çocukların dünyasında vazgeçilmez ve durdurulamaz olan oyun ihtiyaçları hakkında aslında çok az şey biliyoruz. Çünkü büyüdük ve çocuksu ihtiyaçlarımızı unuttuk sadece çocukluğumuzda yaşadıklarımızdan hatıramızda kalanlar kadar farkındayız. Bazı ebeveynler tanıyorum. Oyun oynamayı bilmem ben deyip hiç çocuğuyla oynamamış olan, onun diliyle hiç konuşmamış olan veya oyunu bir zaman kaybı görüp oyun oynamaktan imtina eden, öğretmeyi daha önemli bulup oyun ihtiyacını çocuğuna hiç sunmayan ya da isteksiz bir şekilde arada sırada zorla oyun oynayan ebeveynler. Oysa çocukla oynamak onu hem eğlendirir, hem geliştirir, hem öğretir. Oyun, çocuğun arzusunun karşılanmasının yanı sıra onun temel ihtiyacıdır da tıpkı yemek, su gibi.  Örneğin bebeklik dönemlerinde oynanan “Cee-ee” oyunu bile ebeveyn çocuk bağlanmasında önemli yer tutar. Bu basit oyundaki göz temasları, ses tonları, dokunmalar sinir sistemini düzenler ebeveyn çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çocuk büyüdükçe onunla oynanan basit oyunlar baş etme kapasitesini güçlendirir, çocuğa yardımcı olur. Yüzyıllardır oyunla büyüyen çocuklar günümüz yaşam tarzlarında oyundan uzaklaştırılarak eğitim ve öğretimin ön plana alınması ile geleceğin iş hayatına hazırlık yapılmaya çalışılıyor ne yazık ki.
Oyun çocuğun her şeyi bunu unutmamakta fayda var. Bir anne-baba olarak gün içerisinde “Anne benimle oynar mısın? Baba benimle oynar mısın?” sözlerini ne sıklıkla duyuyorsunuz? Bu soruların taleplerine ne sıklıkla cevap veriyorsunuz? Önemli olan diğer bir nokta var ki çocuğun oyun ihtiyacına her defasında karşılık veremeyiz gün içerisinde 30 dakika, maksimum 1 saatlik serbest oyun zamanı geçirmek çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılamış olacaktır. Çocuğunuz sizden bu sürenin daha fazlasını isteyebilir ancak gün içerisinde 30 dakikalık, maksimum 1 saatlik oyun zamanı oluşturmak ideal olacaktır.
 
                                                                                                                       KALBİM BİR ANAOKULU
                                                                                                                          REHBERLİK SERVİSİ
                                                                                                                       PSİKOLOG RABİA BAKICI
Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım.

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.