COVİD-19 SÜREÇ YÖNETİMİ VE VELİ KİTAPÇIĞI

Bu evrak Özel Kalbim Bir Anaokulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı salgın hastalıklar eylem planı ve yol haritasını detaylandırır. Anaokulu yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanları için normalleşme döneminde alınacak önlemler, tedbirler ve uygulamaları içerir. Salgın hastalıklardan korunma süreci sabah evden çıkmadan önce başlar ve yine akşam eve varışta sonlanır.
 
Bu evrak hazırlanırken, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınmış olup, kurumumuz tarafından alınacak ek tedbirler ve uygulamalar aşağıda detaylandırılmıştır.
 
Kalbim Bir Anaokulu, 2020-21 Eğitim Öğretim Yılına başlarken “Bubble System” / Baloncuk Sistemi” uygulayacaktır. Sistem bu evrakta detaylandırılmıştır.
 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili detaylı bilgiye T.C. Sağlık Bakalığı web sayfasından ulaşabilirsiniz. Kalbim Bir Anaokulu COVİD-19 Süreç Yönetimi ve Veli Kitapçığı için tıklayınız.


Ekler:
Ek-1: Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural Ek-2: Ellerimizi Nasıl Yıkamalıyız
Ek-3: Ellerimizi Ne Zaman Yıkamalıyız
Ek-4: T.C. Sağlık Bakanlığı Yeni Koronavirüs Hastalığı Kitapçığı. 

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım.

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece Kalbim Bir Anaokulu Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

Kalbim Bir Anaokulu Eğitim Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda Kalbim Bir Anaokulu Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.